CENA  OPIS DELA
10€/h Cena montaže ali demontaže
pohištva za 1 delavca
50€/h Montaža tekočega metra kuhinje
5€/m2 Postavitev laminata ( cena je na 1 delavca)
10-15€/osebo Nošenje težkega pohištva(kavči,pakirane omare, itd…)
10€ Režijska ura